451 Nedostupné z právnych dôvodov

Internetová stránka bola zablokovaná na základe príkazu súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu, nakoľko na nej bola prevádzkovaná hazardná hra v rozpore s § 2 písm. u) zákona č. 171/2005 Z. z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov